QRTowns forretningsbetingelser

Herunder kan du læse QRTowns til enhver tid gældende forretningsbetingelser.

QRTowns forretningsbetingelser

Når du tilmelder din forretning til QRTown, godkender du samtidig QRTowns forretningsbetingelser;

Generelle betingelser:

§ 1 – Ejendomsret
Alle QRTowns produkter, herunder alle tilhørende rapporter, analyser, og dokumentationer, har QRTown ophavsret til og QRTown forbeholder sig alle rettigheder til produkter. QRTowns produkter og programmer, billeder og videoer udarbejdede analyser, rapporter eller dele heraf må ikke distribueres, kopieres (herunder reproduceres i elektronisk form), oversættes eller på anden måde reproduceres i nogen som helst form. QRTown forbeholder sig ret til alle rettigheder hertil.
§ 2 – Anerkendelse
Kunden anerkender at have gennemlæst nærværende forretningsbetingelser og erklærer sig indforstået med at være underlagt de deri indeholdte betingelser og vilkår. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at forretningsbetingelserne er fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter parterne imellem, samt at de erstatter alle forslag eller tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler mellem parterne, samt den kommunikation mellem parterne, som vedrører indholdet i forretningsbetingelserne.
§ 3 – Overdragelse
Ved eventuelt salg af QRTown accepterer kunden, at QRTown kan overdrage abonnementer til 3. part uden kundens samtykke.
§ 4 – Ophør
Forretningsbetingelserne er gældende under hele samarbejdets bestående.
§ 5 – Tvister
Forretningsbetingelserne er underlagt dansk ret og tvister afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.
§ 6 – Ændring af forretningsbetingelserne
QRTown forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelser, produktindhold og priser. Ved ændring af priser vil berørte kunder blive informeret pr. e-mail inden næste abonnementsperiode.